Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1206 · Visa fulltext
Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:200
Rubrik: Förordning (2008:200) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 7 §; ny 5 a §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:659
Rubrik: Förordning (2008:659) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 11, 13 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:843
Rubrik: Förordning (2008:843) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 5 a, 7, 11 §§ rubr. närmast före 7 §; ny 5 b §
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2009:638
Rubrik: Förordning (2009:638) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2010:194
Rubrik: Förordning (2010:194) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Ikraft: 2010-04-15
Ändring, SFS 2010:1384
Rubrik: Förordning (2010:1384) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1146
Rubrik: Förordning (2011:1146) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 a §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:1038
Rubrik: Förordning (2013:1038) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1069
Rubrik: Förordning (2014:1069) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: nuvarande 1 § betecknas 1 a §; ändr. den nya 1 a §, 2, 4, 5, 6, 9 §§; ny 1 §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:166
Rubrik: Förordning (2015:166) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2017:29
Rubrik: Förordning (2017:29) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2019:115
Rubrik: Förordning (2019:115) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 1 a, 2 §§
Ikraft: 2019-04-15
Ändring, SFS 2020:356
Rubrik: Förordning (2020:356) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 2, 5 a §§
Ikraft: 2020-07-01
Ändring, SFS 2022:1359
Rubrik: Förordning (2022:1359) om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-09-01