Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1197 · Visa fulltext
Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1400
Rubrik: Förordning (2008:1400) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92
Ändring, SFS 2009:758
Rubrik: Förordning (2009:758) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
Omfattning: ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2013:862
Rubrik: Förordning (2013:862) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:177
Rubrik: Förordning (2014:177) om ändring i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia
Omfattning: nya 2 b, 2 c §§
Ikraft: 2014-05-15