Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1181 · Visa fulltext
Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:743
Rubrik: Förordning (2009:743) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2012:309
Rubrik: Förordning (2012:309) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:514
Rubrik: Förordning (2012:514) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:171
Rubrik: Förordning (2014:171) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Omfattning: nya 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2014-05-15