Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1172 · Visa fulltext
Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2011:152
Rubrik: Förordning (2011:152) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: upph. 5, 9 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3 §; ny 5 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1177
Rubrik: Förordning (2014:1177) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:142
Rubrik: Förordning (2017:142) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2020:95
Rubrik: Förordning (2020:95) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2020-03-31
Ändring, SFS 2022:538
Rubrik: Förordning (2022:538) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1065
Rubrik: Förordning (2022:1065) om ändring i förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2022-08-01