Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1171 · Visa fulltext
Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: EUTL261/2004 s15
CELEX-nr: 32004L0080
Ändring, SFS 2010:1888
Rubrik: Förordning (2010:1888) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:328
Rubrik: Förordning (2014:328) om ändring i förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2014-07-01