Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1141 · Visa fulltext
Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:332
Rubrik: Förordning (2009:332 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-07-01
Ändring, SFS 2009:1516
Rubrik: Förordning (2009:1516) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: upph. 5, 6, 29 §§, rubr. närmast före 29 §; nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 §§; ändr. 4 §, de nya 7, 9, 24, 27, 28 §§, rubr. närmast före 9, 10, 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31 §§ sätts närmast före 7, 8, 10, 12, 16, 21, 24, 27, 28 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:483
Rubrik: Förordning (2010:483) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1158
Rubrik: Förordning (2010:1158 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-03-01
Ändring, SFS 2017:1079
Rubrik: Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1029
Rubrik: Förordning (2018:1029) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1739
Rubrik: Förordning (2018:1739) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 2, 20 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1740
Rubrik: Förordning (2018:1740) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1056
Rubrik: Förordning (2020:1056) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2020:1124
Rubrik: Förordning (2020:1124) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2021-01-01