Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1132 · Visa fulltext
Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1426
Rubrik: Förordning (2008:1426) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2009-02-01
Ändring, SFS 2009:1143
Rubrik: Förordning (2009:1143) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:1502
Rubrik: Förordning (2011:1502) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2019:1064
Rubrik: Förordning (2019:1064) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:5
Rubrik: Förordning (2020:5) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-02-15