Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1132 · Visa fulltext
Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1426
Rubrik: Förordning (2008:1426) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2009-02-01
Ändring, SFS 2009:1143
Rubrik: Förordning (2009:1143) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:1502
Rubrik: Förordning (2011:1502) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2019:1064
Rubrik: Förordning (2019:1064) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:5
Rubrik: Förordning (2020:5) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-02-15