Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1111 · Visa fulltext
Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1229
Rubrik: Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1533
Rubrik: Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:601
Rubrik: Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1584
Rubrik: Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2015:523
Rubrik: Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-09-01
Ändring, SFS 2017:1060
Rubrik: Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Omfattning: ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2018-01-01