Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1110 · Visa fulltext
Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1082
Rubrik: Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2008:1230
Rubrik: Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:98
Rubrik: Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2009-03-15
Ändring, SFS 2009:706
Rubrik: Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2009-08-01
Ändring, SFS 2010:1024
Rubrik: Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1534
Rubrik: Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 6, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1579
Rubrik: Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2013:742
Rubrik: Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-11-01
Ändring, SFS 2016:327
Rubrik: Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:851
Rubrik: Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2018:762
Rubrik: Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:256
Rubrik: Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-06-01
Ändring, SFS 2020:46
Rubrik: Förordning (2020:46) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:680
Rubrik: Förordning (2020:680) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:898
Rubrik: Förordning (2020:898) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2022:140
Rubrik: Förordning (2022:140) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-04-01
Ändring, SFS 2022:534
Rubrik: Förordning (2022:534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2022-10-01