Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1091 · Visa fulltext
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet UR
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31, EUTL134/2004 s1, EUTL333/2005 s28, EGTL340/2002 s1-562, EGTL329/2003 s1-270, EGTL351/1998 s1, EGTC195/1997 s1, EGTL358/1998 s2, EGTC316/1995 s48, EGTL166/1991 s77, EGTL344/2001 s76, EGTL114/2001 s1
CELEX-nr: 32004L0018, 32005R2083, 32002R2195, 32003R2151, 31998F0733, 31997F0625/01/, 31998F0742, 31995F1127/03/, 31991L0308, 32001L0097, 32001R0761
Upphävd: 2017-01-01
Ändring, SFS 2009:853
Rubrik: Lag (2009:853) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:569
Rubrik: Lag (2010:569) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:134, bet. 2009/10:FiU33, rskr. 2009/10:310
Ändring, SFS 2010:570
Rubrik: Lag (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:134, bet. 2009/10:FiU33, rskr. 2009/10:310
Ändring, SFS 2010:571
Rubrik: Lag (2010:571) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 15 kap. 6, 7, 10, 14 §§, 16 kap., rubr. närmast före 15 kap. 6, 7, 10, 14 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1, 23 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 3, 5, 6, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 1, 9, 12 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 3, 4, 15 §§, 12 kap. 2, 4 §§, 13 kap. 1, 5 §§, 14 kap. 2 §, 15 kap. 2, 3, 4, 5, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 §, 8 kap. 3, 10, 11, 12 §§, 15 kap. 4, 5, 22 §§; nya 1 kap. 9 a §, 2 kap. 6 a, 9 a, 9 b §§, 4 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 5 a kap., 7 kap. 4 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 17 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 a, 13 b, 15 a §§, 16, 17, 18 kap., rubr. närmast före 4 kap. 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§, 7 kap. 4 §, 11 kap. 17 §, 15 kap. 3 a, 5 a, 13 b, 15 a §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311, EUTL335/2007 s31, EUTL134/2004 s114, EUTL134/2009 s64
CELEX-nr: 32007L0066, 32004L0018, 32009R1177
Ändring, SFS 2010:1495
Rubrik: Lag (2010:1495) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:696
Rubrik: Lag (2011:696) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 11 kap. 15 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23, rskr. 2010/11:282, EUTL342/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1221
Ändring, SFS 2011:1030
Rubrik: Lag (2011:1030) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 15 kap. 22 §, 16 kap. 4, 5, 13 §§, bil. 1, 2, 3, rubr. närmast före 16 kap. 1, 4, 13, 16 §§; nuvarande 16 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 16 kap. 4, 5, 19, 1, 2, 3, 8, 7, 13, 14, 15, 17, 18 §§; ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4, 8, 14 §§, 9 kap. 9 §, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 15 kap. 2, 19 §§, de nya 16 kap. 2, 4, 7, 8, 13, 14, 15 §§, 16 kap. 10, 11, 21 §§, 17 kap. 1, 7 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19 §§ sätts närmast före de nya 16 kap. 5, 19, 6, 1, 2, 3, 8, 13, 17, 18 §§; nya 1 kap. 3 a, 5 a §§, 15 kap. 10 §, 16 kap. 6, 9, 16 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 a, 5 a §§, 16 kap. 1, 4, 9, 16 §§, bil. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4, EUTL216/2009 s76, EUTL300/2008 s42, EGTC195/1997 s1, EGTL358/1998 s2, EGTC316/1995 s48, EGTL166/1991 s77, EGTL344/2001 s76
CELEX-nr: 32009L0081, 32008F0841, 31997F0625/01/, 31998F0742, 31995F1127/03/, 31991L0308, 32001L0097
Ändring, SFS 2012:391
Rubrik: Lag (2012:391) om ändring i lagen (2010:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2010:570
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210
Ändring, SFS 2012:392
Rubrik: Lag (2012:392) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210
Ändring, SFS 2014:474
Rubrik: Lag (2014:474) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 15 kap. 3, 18 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18, rskr. 2013/14:276
Ändring, SFS 2016:389
Rubrik: Lag (2016:389) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 16 kap. 9, 16 §§
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:129, bet. 2015/16:FiU29, rskr. 2015/16:215
Ändring, SFS 2016:570
Rubrik: Lag (2016:570) om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1145
Omfattning: upph.