Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1075 · Visa fulltext
Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:1748
Rubrik: Förordning (2010:1748) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2019:516
Rubrik: Förordning (2019:516) om ändring i förordningen (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden
Omfattning: ändr. 3, 7 §§; nya 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2019-09-01