Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1055 · Visa fulltext
Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:454
Rubrik: Förordning (2008:454) om ändring i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:720
Rubrik: Förordning (2008:720) om ändring i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-08-15
Ändring, SFS 2018:1453
Rubrik: Förordning (2018:1453) om ändring i förordningen (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-09-01