Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:985 · Visa fulltext
Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365
Ändring, SFS 2009:579
Rubrik: Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:161, bet. 2008/09:CU29, rskr. 2008/09:266
Ändring, SFS 2012:397
Rubrik: Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 6 b, 13 a §§
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243, EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2012:398
Rubrik: Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243, EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2013:773
Rubrik: Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 12, 15, 24, 25, 26 §§; ny 25 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:171, bet. 2013/14:CU3, rskr. 2013/14:9
Ändring, SFS 2018:314
Rubrik: Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 20, 22 §§; ändr. 26 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2020:238
Rubrik: Lag (2020:238) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 8 a, 10 §§, rubr. närmast före 8 a, 10 §§
Ikraft: 2020-05-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:81, bet. 2019/20:CU18, rskr. 2019/20:203, direktiv 2010/31/EU