Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:97 · Visa fulltext
Utlänningsförordning (2006:97)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006-03-31 överg.best.
Ändring, SFS 2006:262
Rubrik: Förordning (2006:262) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap 12, 13, 14, 15 §§; ändring 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 17 §, 3 kap 1, 11 §§, 4 kap 2, 9, 10, 17, 18, 22, 23, 24 §§, 5 kap 1, 2 §§, 6 kap 4 §, 8 kap 5 §, rubr. närmast före 2 kap 17 §, 4 kap 9 §; nya 3 a kap, 4 kap 16 a, 19 a, 21 a, 21 b, 27 §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 10 b, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 19 a, 21 a, 21 b §§, 7 kap 19 §, 8 kap 10 a, 14 §§
Ikraft: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EGTL327/1994 s1, EGTL81/2001 s1, EGTL142/1970 s24
CELEX-nr: 31994D0795, 32001R0539, 31970L1251
Ändring, SFS 2006:300
Rubrik: Förordning (2006:300) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 8 kap 3 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 a §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: EUTL105/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0562
Ändring, SFS 2006:302
Rubrik: Förordning (2006:302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2006-06-01
Ändring, SFS 2006:443
Rubrik: Förordning (2006:443) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 2 kap 14 a, 15 a, 15 b §§, 7 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:1061
Rubrik: Förordning (2006:1061) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1415
Rubrik: Förordning (2006:1415) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §; ny 8 kap 4 a §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1568
Rubrik: Förordning (2006:1568) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 a, 5 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1578
Rubrik: Förordning (2006:1578) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: EUTL375/2004 s12
Ändring, SFS 2007:8
Rubrik: Förordning (2007:8) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap 4 a §
Ikraft: 2007-01-30 överg.best.
Ändring, SFS 2007:147
Rubrik: Förordning (2007:147) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 3 a kap 8 §, 4 kap 18 §; nya 3 a kap 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2]
Ändring, SFS 2007:320
Rubrik: Förordning (2007:320) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:680
Rubrik: Förordning (2007:680) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2007-09-01
Ändring, SFS 2007:750
Rubrik: Förordning (2007:750) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 8 kap 10 c, 10 d §§, rubr. närmast före 8 kap 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2007-12-01
Ändring, SFS 2007:929
Rubrik: Förordning (2007:929) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 a kap 1, 5 §§, 4 kap 18 §, 5 kap 2, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 8 kap 13 §, rubr. närmast före 5 kap 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1245
Rubrik: Förordning (2007:1245) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2008-02-01
Ändring, SFS 2008:294
Rubrik: Förordning (2008:294) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §; nya 4 kap 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap 7 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:644
Rubrik: Förordning (2008:644) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap 20 §, rubr. närmast före 7 kap 20 §
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2008:740
Rubrik: Förordning (2008:740) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 2008-12-01
Ändring, SFS 2008:895
Rubrik: Förordning (2008:895) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 5 kap 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 5 §; ändr. 5 kap 3, 4, 7, 12 §§, 6 kap 1 §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap 12 §; nya 4 kap 4 a §, 5 kap 7 a §, 7 kap 1 a § , rubr. närmast före 4 kap 4 a §
Ikraft: 2008-12-15
Ändring, SFS 2008:982
Rubrik: Förordning (2008:982) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap 15 a §, rubr. närmast före 7 kap 15 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:144
Rubrik: Förordning (2009:144) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: EUTL349/2004 s1, EUTL199/2007 s30
CELEX-nr: 32004R2007, 32007R0863
Ändring, SFS 2009:914
Rubrik: Förordning (2009:914) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2009-09-01
Ändring, SFS 2009:1302
Rubrik: Förordning (2009:1302) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2009:1549
Rubrik: Förordning (2009:1549) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 12 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 5, 10 d §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 a §; nya 7 kap. 8 a §, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 e, 10 f §§, rubr. närmast före 8 kap. 9 a §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:176
Rubrik: Förordning (2010:176) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2010-04-15
Ändring, SFS 2010:607
Rubrik: Förordning (2010:607) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §, 7 kap. 15 a §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 32003R0343
Ändring, SFS 2011:200
Rubrik: Förordning (2011:200) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 §, 8 kap. 5 §; ny 4 kap. 24 a §
Ikraft: 2011-04-05
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030
Ändring, SFS 2011:202
Rubrik: Förordning (2011:202) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 22, 24 a §§, 5 kap. 10 §, 6 kap. 4, 17 §§; ny rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011-05-20
Förarbeten: EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030
Ändring, SFS 2011:408
Rubrik: Förordning (2011:408) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2011-05-16
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2011:706
Rubrik: Förordning (2011:706 ) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 8, 9, 12 §§, 4 kap. 6, 21 §§, 8 kap. 4 §; nya 3 kap. 2, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap. 2, 10 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL243/2009 s1, EUTL105/2006 s1, EUTL83/2010 s1
CELEX-nr: 32009R0810, 32006R0562, 32010R0265
Ändring, SFS 2011:954
Rubrik: Förordning (2011:954) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 7 kap. 21 §, rubr. närmast före 7 kap. 21 §
Ikraft: 2011-10-11
Förarbeten: EUTL218/2008 s60
CELEX-nr: 32008R0767
Ändring, SFS 2011:1048
Rubrik: Förordning (2011:1048) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-11-15
Ändring, SFS 2011:1122
Rubrik: Förordning (2011:1122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1466
Rubrik: Förordning (2011:1466) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:839
Rubrik: Förordning (2012:839) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:122
Rubrik: Förordning (2013:122) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013-05-01
Ändring, SFS 2013:286
Rubrik: Förordning (2013:286) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e §§; nya 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 8 kap. 10 c §
Ikraft: 2013-06-10
Förarbeten: EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2013:362
Rubrik: Förordning (2013:362) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:560
Rubrik: Förordning (2013:560) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:601
Rubrik: Förordning (2013:601) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 a, 24 §§, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 a §; nya 4 kap. 19 b §, 5 a kap.
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:641
Rubrik: Förordning (2013:641) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §; nya 6 kap. 13 a §, 7 kap. 1 b, 22 §§, 8 kap. 10 h, i §§, rubr. närmast före 6 kap. 13 a, 7 kap. 22 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2013:654
Rubrik: Förordning (2013:654) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 7 kap. 8 a §, 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §; ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 6, 7, 8 §§, 8 kap. 5 §, rubr.närmast före 7 kap. 4 §
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:810
Rubrik: Förordning (2013:810) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§; ny 7 kap. 15 b §, rubr. närmast före 7 kap. 15 b §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:38
Rubrik: Förordning (2014:38) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 21 b § betecknas 21 c §; ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 4 kap. 21 b § sätts närmast före 4 kap. 21 c §; nya 4 kap. 21 b §, 8 kap. 10 j §
Ikraft: 2014-04-01
Förarbeten: EUTL343/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0098
Ändring, SFS 2014:64
Rubrik: Förordning (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014-06-01
Ändring, SFS 2014:185
Rubrik: Förordning (2014:185) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 a kap. 1, 2, 3, 4, 8, 8 a, 11 §§, rubr. närmast före 3 a kap. 1 §; nuvarande 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j §§ betecknas 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 3 a kap. 6, 7, 7 a, 7 b, 9 §§, 4 kap. 7 b, 9, 10, 16 a, 17, 18, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 11 §§, 6 kap. 12 §, 7 kap. 1 b, 2, 3, 7, 10, 14, 15 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 c, 10 d, 10 e §§ sätts närmast före 8 kap. 10 d, 10 e, 10 f §§; nya 1 kap. 6 §, 3 a kap. 6 a §, 4 kap. 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g §§, 8 kap. 10 c §, rubr. närmast före 8 kap.10 c §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1
CELEX-nr: 32004L0038, 32011L0051
Ändring, SFS 2014:186
Rubrik: Förordning (2014:186) om ändring i förordningen (2014:64) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 § i 2014:64
Ändring, SFS 2014:779
Rubrik: Förordning (2014:779) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 b § betecknas 4 kap. 4 c §; ändr. 4 kap. 4 a §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 11 §; nya 4 kap. 4 b, 5 a, 23 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a, 23 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:780
Rubrik: Förordning (2014:780) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 a §; nya 6 kap. 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:781
Rubrik: Förordning (2014:781) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2014:1192
Rubrik: Förordning (2014:1192) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 19, 22 §§, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 §§, 8 kap. 5, 7, 8, 10 i, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 8 §; ny 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:92
Rubrik: Förordning (2015:92) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 3 kap. 8 §, 6 kap. 2, 6, 9, 10, 11 §§; ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 8 §§, 8 kap. 3 a §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 7 §
Ikraft: 2015-04-15
Ändring, SFS 2015:95
Rubrik: Förordning (2015:95) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 a §
Ikraft: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:241
Rubrik: Förordning (2015:241) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 6 kap. 9 §
Ikraft: 2015-06-01
Förarbeten: direktiv 2010/65/EU
Ändring, SFS 2015:377
Rubrik: Förordning (2015:377) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraft: 2015-07-20
Ändring, SFS 2016:34
Rubrik: Förordning (2016:34) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 kap. 8 §; ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2016:413
Rubrik: Förordning (2016:413) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §, 5 kap. 14 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:672
Rubrik: Förordning (2016:672) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2016:755
Rubrik: Förordning (2016:755) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 2 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-07-20
Ändring, SFS 2016:851
Rubrik: Förordning (2016:851) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 c §
Ikraft: 2016-09-01
Ändring, SFS 2016:1244
Rubrik: Förordning (2016:1244) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8, 21 §§, 8 kap. 9 a, 9 b, 10 f, 10 g §§; ny 8 kap. 9 c §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:21
Rubrik: Förordning (2017:21) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 21 d §, rubr. närmast före 4 kap. 21 d §
Ikraft: 2017-02-21
Ändring, SFS 2017:259
Rubrik: Förordning (2017:259) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 10 h §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:524
Rubrik: Förordning (2017:524) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; ny 7 kap. 5 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:884
Rubrik: Förordning (2017:884) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 a §; ny 7 kap. 7 b §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2018:72
Rubrik: Förordning (2018:72) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2, 7 a §§, 8 kap. 5 §; nytt 5 b kap.
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2018:321
Rubrik: Förordning (2018:321) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 7 a §, 8 kap. 5 §; nytt 5 c kap.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/36/EU
Ändring, SFS 2018:1103
Rubrik: Förordning (2018:1103) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 7 §§, 6 kap. 1, 3, 5, 8, 9, 12 §§, 8 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-08-01
Ändring, SFS 2018:1388
Rubrik: Förordning (2018:1388) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 8 kap. 10 §, rubr. närmast före 8 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2019:112
Rubrik: Förordning (2019:112) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:1178
Rubrik: Förordning (2019:1178) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 21 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1189
Rubrik: Förordning (2019:1189) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1212
Rubrik: Förordning (2019:1212) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 5, 5 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 5, 5 a, 7 a §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 4 b §, 5 kap. 2 §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 b § sätts närmast före 4 kap. 4 c §; ny 4 a kap.
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2019:1276
Rubrik: Förordning (2019:1276) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 21 b §, 5 a kap. 1 §, 8 kap. 10 b §
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:7
Rubrik: Förordning (2020:7) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2020-02-01
Ändring, SFS 2020:425
Rubrik: Förordning (2020:425) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:941
Rubrik: Förordning (2020:941) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 2 a §, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §; ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 15 a, 15 b §§; nya 3 b kap., 1 kap. 6 a §, 2 kap. 17 a §, 3 kap. 11 a §, rubr. närmast före 2 kap. 17 a §, 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2020-12-01
Ändring, SFS 2021:224
Rubrik: Förordning (2021:224) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nya 4 kap. 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2021:392
Rubrik: Förordning (2021:392) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 14 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:416
Rubrik: Förordning (2021:416) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 3 a kap. 11 §
Ikraft: 2021-08-02
Ändring, SFS 2021:813
Rubrik: Förordning (2021:813) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 1 a §§, 4 kap. 4 a, 4 c, 19 c, 19 g §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 5, 8, 15 a §§, 8 kap. 10 f, 10 g, 10 h §§; nya 4 kap. 4 d §, 7 kap. 15 c §, rubr. närmast före 4 kap. 4 d §, 7 kap. 15 c §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Ändring, SFS 2021:844
Rubrik: Förordning (2021:844) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 b kap. 2 §
Ikraft: 2021-10-01
Ändring, SFS 2021:1052
Rubrik: Förordning (2021:1052) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 13 §§; ny 4 kap. 22 a §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1193
Rubrik: Förordning (2021:1193) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: upph. 4 kap. 21 §; ändr. 7 kap. 4, 11 §§; nya 7 kap. 8 b §, rubr. närmast före 7 kap. 8 b §
Ikraft: 2023-03-07 den dag regeringen bestämmer
Ändring, SFS 2022:256
Rubrik: Förordning (2022:256) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 19 h §, rubr. närmast före 4 kap. 19 h §
Ikraft: 2022-04-26
Ändring, SFS 2022:306
Rubrik: Förordning (2022:306) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 4 c, 4 d §§ betecknas 4 kap. 4 d, 4 e §§; ändr. 4 kap. 2 a, 4 a, 4 b, 24 §§, 4 a kap. 7 §, 5 kap. 7 a §, 6 kap. 6 b §, 8 kap. 5 §; rubr. närmast före 4 kap. 4 c, 4 d §§ sätts närmast före 4 kap. 4 d, 4 e §; nya 3 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 4 c, 7 a §§, 5 kap. 2 a §, 6 kap. 6 c, 6 d, 6 e §§, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §, 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2022-06-01
Ändring, SFS 2022:458
Rubrik: Förordning (2022:458) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 4 kap. 19 i §
Ikraft: 2022-06-07
Ändring, SFS 2022:717
Rubrik: Förordning (2022:717) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:777
Rubrik: Förordning (2022:777) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 19 §
Ikraft: 2022-07-01
Ändring, SFS 2022:1018
Rubrik: Förordning (2022:1018) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7, 10, 14 §§, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1064
Rubrik: Förordning (2022:1064) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 a §
Ikraft: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1285
Rubrik: Förordning (2022:1285) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 15 b §
Ikraft: 2022-09-01
Ändring, SFS 2023:58
Rubrik: Förordning (2023:58) om ikraftträdande av förordningen (2021:1193) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ikrafttr. av 2021:1193
Ändring, SFS 2023:158
Rubrik: Förordning (2023:158) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 7 a, 8 b, 15 b §§
Ikraft: 2023-05-01
Ändring, SFS 2023:367
Rubrik: Förordning (2023:367) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2023:564
Rubrik: Förordning (2023:564) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraft: 2023-11-01
Ändring, SFS 2023:570
Rubrik: Förordning (2023:570) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ny 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2023-11-01
Ändring, SFS 2023:588
Rubrik: Förordning (2023:588) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2023-11-16
Ändring, SFS 2023:870
Rubrik: Förordning (2023:870) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 4 kap. 19 h §
Ikraft: 2023-12-22 överg.best.
Ändring, SFS 2024:29
Rubrik: Förordning (2024:29) om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §; nya 2 kap. 1 b §, 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2024-03-01