Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:924 · Visa fulltext
Lag (2006:924) om Antarktis
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:179, bet. 2005/06:MJU22, rskr. 2005/06:344, EUTL97/2004 s1, EUTL97/2004 s16
CELEX-nr: 32004R0600, 32004R0601
Ändring, SFS 2011:611
Rubrik: Lag (2011:611) om ändring i lagen (2006:924) om Antarktis
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257