Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:922 · Visa fulltext
Förordning (2006:922) om europakooperativ
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2008:25
Rubrik: Förordning (2008:25) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2008-02-15
Ändring, SFS 2009:720
Rubrik: Förordning (2009:720) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 2011:265
Rubrik: Förordning (2011:265) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2018:764
Rubrik: Förordning (2018:764) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:679
Rubrik: Förordning (2020:679) om ändring i förordningen (2006:922) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 1, 18 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.