Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:909 · Visa fulltext
Lag (2006:909) om skatt på flygresor
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: den dag regeringen bestämmer, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:190, bet. 2005/06:SkU34, rskr. 2005/06:354
Ändring, SFS 2006:1390
Rubrik: Lag (2006:1390) om ändring i lagen (2006:909) om skatt på flygresor
Omfattning: utgår
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9