Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:817 · Visa fulltext
Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL323/1969 s1, EGTL323/1969 s3, EGTL205/1993 s24, EGTL259/1993 s1, EGTL235/1998 s1, EGTL127/2001 s28, EUTL88/2006 s13, EGTL169/2000 s1, EUTL88/2006 s9
CELEX-nr: 31969L0464, 31969L0465, 31993L0051, 31993L0085, 31998L0057, 32001L0032, 32005L0036, 32000L0029, 32006L0035
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 2013:1058
Rubrik: Förordning (2013:1058) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 7 §; nuvarande 7 § betecknas 6 §; ändr. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 23 §§, rubr. närmast före 5, 10, 11, 23 §§; nya 7, 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2016:1126
Rubrik: Förordning (2016:1126) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 8, 9 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:302
Rubrik: Förordning (2016:302) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 15, 24 §§
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2018:1017
Rubrik: Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:678
Rubrik: Förordning (2019:678) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: upph. 17, 18 §§; nuvarande 11 a, 11 b §§ betecknas 11 b, 11 c §§; ändr. 2, 3, 8, 8 a, 9, 20, 24 §§; ändr. rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 c §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 11 a §§, rubr. närmast före 7 a, 7 d §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2022:795
Omfattning: upph.