Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:817 · Visa fulltext
Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL323/1969 s1, EGTL323/1969 s3, EGTL205/1993 s24, EGTL259/1993 s1, EGTL235/1998 s1, EGTL127/2001 s28, EUTL88/2006 s13, EGTL169/2000 s1, EUTL88/2006 s9
CELEX-nr: 31969L0464, 31969L0465, 31993L0051, 31993L0085, 31998L0057, 32001L0032, 32005L0036, 32000L0029, 32006L0035
Upphävd: 2022-07-01
Ändring, SFS 2013:1058
Rubrik: Förordning (2013:1058) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 7 §; nuvarande 7 § betecknas 6 §; ändr. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 23 §§, rubr. närmast före 5, 10, 11, 23 §§; nya 7, 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2016:302
Rubrik: Förordning (2016:302) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 15, 24 §§
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:1126
Rubrik: Förordning (2016:1126) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 8, 9 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:1017
Rubrik: Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:678
Rubrik: Förordning (2019:678) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Omfattning: upph. 17, 18 §§; nuvarande 11 a, 11 b §§ betecknas 11 b, 11 c §§; ändr. 2, 3, 8, 8 a, 9, 20, 24 §§; ändr. rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 c §; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 11 a §§, rubr. närmast före 7 a, 7 d §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2022:795
Omfattning: upph.