Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:814 · Visa fulltext
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL270/1970 s1, EUTL317/2004 s37, EGTL155/1971 s13, EUTL24/2005 s33, EGTL279/1971 s7, EGTL257/1998 s14, EGTL123/1972 s6, EGTL209/1999 s23, EGTL83/1973 s21, EGTL118/1999 s36, EGTL102/1976 s8, EGTL94/1994 s30, EGTL86/1979 s30, EGTL122/2003 s36, EGTL126/1980 s14, EGTL261/1998 s10, EGTL213/1982 s8, EUTL379/2004 s81, EGTL213/1982 s27, EGTL261/1998 s10, EGTL64/1987 s19, EGTL18/2003 s29, EGTL92/1990 s42, EGTL234/1993 s17, EGTL237/1993 s23, EUTL122/2003 s1, EGTL329/1993 s54, EGTL207/1994 s20, EGTL5/2002 s8, EGTL91/1995 s39, EGTL209/1999 s22, EGTL265/1995 s17, EUTL165/2004 s1, EGTL115/1999 s32, EUTL122/2003, EGTL207/1999 s13, EGTL174/2000 s10, EUTL32/2006 s44, EGTL209/2002 s15, EUTL27/2005 s41, EUTL339/2003 s78, EGTL31/2002 s1, EUTL191/2004 s1, EGTL273/2002 s1, EUTL29/2006 s31
CELEX-nr: 31970L0524, 32004R1800, 31971L0250, 32005L0006, 31971L0393, 31998L0064, 31972L0199, 31999L0079, 31973L0046, 31999L0027, 31976L0372, 31994L0014, 31979L0373, 32003R0807, 31980L0511, 31998L0067, 31982L0471, 32004L0116, 31982L0475, 31998L0067, 31987L0153, 32003R1831, 31990L0167, 31993L0070, 31993L0074, 32003R0806, 31993L0117, 31994L0039, 32002L0001, 31995L0010, 31999L0078, 31995L0053, 32004R0882, 31996L0025, 32003R0806, 31999L0029, 32003R0806, 31999L0076, 32000L0045, 32002L0032, 32006L0013, 32002L0070, 32005R0007, 32003L0126, 32002R0178, 32004R0882, 32002R1774, 32006R0181
Ändring, SFS 2006:1167
Rubrik: Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2006-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1054
Rubrik: Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL29/2006 s31
CELEX-nr: 32006R0181
Ändring, SFS 2009:1267
Rubrik: Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nya 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32006L0123, 32005R0396
Ändring, SFS 2011:419
Rubrik: Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§
Ikraft: 2011-05-15
Förarbeten: EUTL300/2009 s1, EUTL54/2011 s1
CELEX-nr: 32009R1069, 32011R0142
Ändring, SFS 2017:797
Rubrik: Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 11 §, den nya 12 b §, 13 §; ny 12 a §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1014
Rubrik: Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1644
Rubrik: Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22g, 22 h §§, rubr. närmast före 22 a
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:705
Rubrik: Förordning (2019:705) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 6, 17, 20 §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2019:1056
Rubrik: Förordning (2019:1056) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 22 c, 22 d §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:182
Rubrik: Förordning (2021:182) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 §§ rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2022:5
Rubrik: Förordning (2022:5) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2022-01-28