Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:814 · Visa fulltext
Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL270/1970 s1, EUTL317/2004 s37, EGTL155/1971 s13, EUTL24/2005 s33, EGTL279/1971 s7, EGTL257/1998 s14, EGTL123/1972 s6, EGTL209/1999 s23, EGTL83/1973 s21, EGTL118/1999 s36, EGTL102/1976 s8, EGTL94/1994 s30, EGTL86/1979 s30, EGTL122/2003 s36, EGTL126/1980 s14, EGTL261/1998 s10, EGTL213/1982 s8, EUTL379/2004 s81, EGTL213/1982 s27, EGTL261/1998 s10, EGTL64/1987 s19, EGTL18/2003 s29, EGTL92/1990 s42, EGTL234/1993 s17, EGTL237/1993 s23, EUTL122/2003 s1, EGTL329/1993 s54, EGTL207/1994 s20, EGTL5/2002 s8, EGTL91/1995 s39, EGTL209/1999 s22, EGTL265/1995 s17, EUTL165/2004 s1, EGTL115/1999 s32, EUTL122/2003, EGTL207/1999 s13, EGTL174/2000 s10, EUTL32/2006 s44, EGTL209/2002 s15, EUTL27/2005 s41, EUTL339/2003 s78, EGTL31/2002 s1, EUTL191/2004 s1, EGTL273/2002 s1, EUTL29/2006 s31
CELEX-nr: 31970L0524, 32004R1800, 31971L0250, 32005L0006, 31971L0393, 31998L0064, 31972L0199, 31999L0079, 31973L0046, 31999L0027, 31976L0372, 31994L0014, 31979L0373, 32003R0807, 31980L0511, 31998L0067, 31982L0471, 32004L0116, 31982L0475, 31998L0067, 31987L0153, 32003R1831, 31990L0167, 31993L0070, 31993L0074, 32003R0806, 31993L0117, 31994L0039, 32002L0001, 31995L0010, 31999L0078, 31995L0053, 32004R0882, 31996L0025, 32003R0806, 31999L0029, 32003R0806, 31999L0076, 32000L0045, 32002L0032, 32006L0013, 32002L0070, 32005R0007, 32003L0126, 32002R0178, 32004R0882, 32002R1774, 32006R0181
Ändring, SFS 2006:1167
Rubrik: Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 10, 20 §§
Ikraft: 2006-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1054
Rubrik: Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 12 §; ny 12 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL29/2006 s31
CELEX-nr: 32006R0181
Ändring, SFS 2009:1267
Rubrik: Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nya 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32006L0123, 32005R0396
Ändring, SFS 2011:419
Rubrik: Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§
Ikraft: 2011-05-15
Förarbeten: EUTL300/2009 s1, EUTL54/2011 s1
CELEX-nr: 32009R1069, 32011R0142
Ändring, SFS 2017:797
Rubrik: Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ändr. 11 §, den nya 12 b §, 13 §; ny 12 a §
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2018:1014
Rubrik: Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1644
Rubrik: Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22g, 22 h §§, rubr. närmast före 22 a
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:705
Rubrik: Förordning (2019:705) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 6, 17, 20 §§
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2019:1056
Rubrik: Förordning (2019:1056) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 22 c, 22 d §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2021:182
Rubrik: Förordning (2021:182) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 §§ rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2022:5
Rubrik: Förordning (2022:5) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2022-01-28