Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:813 · Visa fulltext
Livsmedelsförordning (2006:813)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL202/1976 s35, EUTL122/2003 s36, EGTL44/1978 s15, EGTL239/1979 s24, EGTL327/1979 s29, EGTL213/1980 s42, EGTL229/1980 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1981 s6, EGTL257/1981 s1, EGTL297/1982 s26, EGTL222/1997 s10, EGTL237/1983 s25, EUTL22/2003 s36, EGTL277/1984 s12, EUTL110/2005 s36, EGTL372/1985 s14, EGTL221/1986 s37, EUTL75/2006 s7, EGTL221/1986 s43, EUTL75/2006 s7, EGTL243/1986 s29, EGTL113/1987 s57, EGTL306/1987 s24, EGTL157/1988 s28, EUTL284/2003 s1, EGTL184/1988 s61, EUTL284/2003 s1, EGTL40/1989 s27, EUTL2984/2003 s1, EGTL40/1989 s34, EUTL284/2003 s1, EGTL186/1989 s21, EGTL65/1992 s32, EGTL186/1989 s27, EUTL284/2003 s1, EGTL395/1989 s13, EUTL157/2004 s22, EGTL276/1990 s40, EUTL284/2003 s1, EGTL350/1990 s71, EUTL75/2006 s7, EGTL175/1991 s35, EUTL41/2003 s37, EGTL34/1992 s30, EGTL179/1992 2129, EGTL93/1993 s27, EUTL27/2004 s48, EGTL93/1993 s37, EGTL237/1994 s2, EUTL284/2003 s1, EGTL237/1994 s13, EUTL294/2003 s1, EGTL300/1993 s13, EUTL162/2004 s76, EGTL61/1995 s1, EUTL284/20203 s1, EGTL178/1995 s1, EUTL114/2004 s14, EGTL226/1995 s1, EUTL82/2006 s10, EGTL21, 1996 s42, EUTL15/2004 s25, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL339/1996 s1, EUTL113/2004 s19, EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL140/1998 s10, EGTL201/1998 s93, EUTL113/2004 s14, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s16, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s24, EGTL66/1999 s26, EUTL284/2003 s1, EGTL91/1999 s29, EGTL246/2003 s92, EGTL109/2000 s29, EUTL308/2003 s15, EGTL197/2000 s19, EGTL236/2003 s92, EUTL10/2002 s58, EUTL10/2002 s67, EGTL52/2001 s19, EUTL83/2001 s24, EGTL19/2005 s50, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EGTL10/2002 s47, EGTL10/2002 s53, EGTL15/2002 s19, EGTL183/2002 s51, EGTL94/2006 s32, EUTL187/2002 s20, EGTL191/2002 s20, EGTL209/2002 s20, EUTL113/2004 s17, EGTL220/2002 s18, EUTL71/2004 s8, EUTL126/2003 s34, EUTL325/2003 s31, EUTL42/2004 s16, EUTL139/2004 s1, EUTL139/2004 s55, EUTL165/2004 s1, EGTL17/2000 s22, EUTL118/2002 s1, EGTL204/2000 s1, EGTL173/1990 s5, EUTL226/2004 s206
CELEX-nr: 31976L0621, 32003R0807, 31978L0142, 31979L0796, 31979L1067, 31980L0766, 31980L0777, 32003R1882, 31981L0432m 31981L0712, 31982L0711, 31997L0048, 31983L0417, 32003R0807, 31984L0500, 32005L0031, 31985L0572, 31986L0362, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0424, 31987L0250, 31987L0524, 31988L0344, 32003R1882, 31998L0388, 32002R1882, 31989L0107, 32003R1882, 31989L0396, 31992L0011, 31989L0398, 32002R1882, 31989L0662, 31990L0496, 32003R1882, 31990L0642, 32006L0030, 31991L0321, 32003L0014, 31992L00092, 31992L0052, 31993L0010, 32004L0014, 31993L0011, 31994L0035, 32003R1882, 31994L0036, 32003R1882, 31994L0054, 32004L0077, 31995L0002, 32003R1882, 31995L0031, 32005L0046, 31995L0045, 32006L0033, 31996L0003, 32004L0004, 31996L0023, 32004R0882, 31996L0077, 32004L0045, 31997L0078, 32004R0882, 31998L0028, 31998L0053, 32004L0043, 31998L0083, 32003R1882, 31999L0002, 32003R1882, 31999L0003, 31999L0004, 32003R1882, 31999L0021, 12003TN02/01/J, 32000L0013, 32003L0089, 32000L0036, 12003TB02/01/J, 32001L0112, 32001L0113, 32001L0015, 32006L0034, 32001L0022, 32005L0004, 32001L0082, 32004L0028, 32001L0110, 32001L0111, 32001L0114, 32006L0037, 32002L0063, 32002L0067, 32002L0069, 32004L0044, 32002L0072, 32004L0019, 32002L0040, 32002L0099, 32004L0016, 32004R0852, 32004R0853,, 32004R0882, 32000R0104, 32002R0753, 32000R1760, 31990R1907, 32004R0854
Ändring, SFS 2007:490
Rubrik: Förordning (2007:490) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2008:64
Rubrik: Förordning (2008:64) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 23, 25 §§
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL173/1990 s5, svensk specialutgåva, område 3, volym 33 s.42
CELEX-nr: 31990R1907
Ändring, SFS 2008:637
Rubrik: Förordning (2008:637) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 25 §; ny 26 §
Ikraft: 2008-08-01
Förarbeten: EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1234
Ändring, SFS 2008:745
Rubrik: Förordning (2008:745) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:931
Rubrik: Förordning (2008:931) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ny 40 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:29
Rubrik: Förordning (2009:29) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 25 §, ny 25 a §
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2009:1266
Rubrik: Förordning (2009:1266) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nya 17 a, 17 b, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 32005R0396
Ändring, SFS 2010:444
Rubrik: Förordning (2010:444) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EGTL17/2000 s22
CELEX-nr: 32000R0104
Ändring, SFS 2010:1641
Rubrik: Förordning (2010:1641) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:806
Rubrik: Förordning (2011:806) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 35, 36 §§
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:875
Rubrik: Förordning (2011:875) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 6 §; nya 6 a, 20 b §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL77/2011 s25
CELEX-nr: 32011R0284
Ändring, SFS 2011:1061
Rubrik: Förordning (2011:1061) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2011-11-01
Ändring, SFS 2012:991
Rubrik: Förordning (2012:991) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ny 6 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31998L0034, 32006L0096
Ändring, SFS 2013:301
Rubrik: Förordning (2013:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2013:903
Rubrik: Förordning (2013:903) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 39 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:441
Rubrik: Förordning (2014:441) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 24, 26, 28 §§; nya 22 a, 30 a §§
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:1429
Rubrik: Förordning (2014:1429) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 15, 19 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:161
Rubrik: Förordning (2015:161) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 9, 10, 11, 40 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring, SFS 2016:301
Rubrik: Förordning (2016:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 5, 23 §§
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2016:386
Rubrik: Förordning (2016:386) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nya 21 a, 40 b §§
Ikraft: 2016-05-24
Ändring, SFS 2017:796
Rubrik: Förordning (2017:796) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 15, 23, 25, 40 §§
Ikraft: 2017-10-01
Ändring, SFS 2017:1289
Rubrik: Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: direktiv 98/83/EG
Ändring, SFS 2018:1542
Rubrik: Förordning (2018:1542) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2018-09-06
Ändring, SFS 2018:1643
Rubrik: Förordning (2018:1643) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 39 e, 39 f, 39 g, 39 h, 39 i §§, rubr. närmast före 39 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:154
Rubrik: Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraft: 2019-05-15
Ändring, SFS 2019:704
Rubrik: Förordning (2019:704) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 2, 15, 18, 22 a, 24, 30, 30 a, 35 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 30 b §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2019:1055
Rubrik: Förordning (2019:1055) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 39 c, 39 d, 39 e §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:123
Rubrik: Förordning (2020:123) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ny 20 §
Ikraft: 2020-04-15
Ändring, SFS 2021:181
Rubrik: Förordning (2021:181) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 24, 25, 29, 30, 31, 41 §§, rubr. närmast före 30 §; nya 20 c, 30 c, 30 d §§
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:333
Rubrik: Förordning (2021:333) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nya 18 a, 27 §§
Ikraft: 2021-06-01
Ändring, SFS 2021:653
Rubrik: Förordning (2021:653) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: upph. 6 a §; nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 5, 7, 23, 39 c, 40 §§, rubr. närmast före 5, 7 §§; rubr. närmast före 17 a § sättas närmast före 17 b §; nya 17 a, 29 a, 29 b, 29 c §§, rubr. närmast före 29 a, 29 c §§
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2022:269
Rubrik: Förordning (2022:269) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 21 a, 25 §§
Ikraft: 2022-05-17 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1498
Rubrik: Förordning (2022:1498) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:7
Rubrik: Förordning (2023:7) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nuvarande 17 b, 17 c §§ betecknas 17 c, 17 d §§; ändr. rubr. närmast före 17 b § sätts närmast före 17 c §; ny 17 b §
Ikraft: 2023-02-15
Ändring, SFS 2024:5
Rubrik: Förordning (2024:5) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2024-03-01
Ändring, SFS 2024:133
Rubrik: Förordning (2024:133) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: nya 3 a, 3 b, 34 a, 34 b, 34 c §§, rubr. närmast före 3 a, 34 a §§
Ikraft: 2024-04-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2020/2184
Ändring, SFS 2024:203
Rubrik: Förordning (2024:203) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Omfattning: ändr. 23, 25, 39 c, 39 e §§; ny 25 b §
Ikraft: 2024-05-14