Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:812 · Visa fulltext
Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL306/2001 s28
CELEX-nr: 31997L0078, 32004R0882, 32001D0306
Ändring, SFS 2016:300
Rubrik: Förordning (2016:300) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land
Omfattning: ändr. 6, 7, 13 §§
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2018:1013
Rubrik: Förordning (2018:1013) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land
Omfattning: ändr. författningsrubr., 16 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:703
Rubrik: Förordning (2019:703) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
Omfattning: upph. 5, 9 §§; ändr. 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2021:180
Rubrik: Förordning (2021:180) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
Omfattning: ändr. 2, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast efter 8 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2021-04-01
Ändring, SFS 2021:258
Rubrik: Förordning (2021:258) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
Omfattning: ändr. 1 §; ny 4 b §
Ikraft: 2021-04-21
Ändring, SFS 2021:652
Rubrik: Förordning (2021:652) om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 11 a, 14 §§
Ikraft: 2021-07-15