Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:805 · Visa fulltext
Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL270/1970 s1, EUTL317/2004 s37, EGTL155/1971 s12, EUTL24/2005 s33, EGTL279/1971 s7, EGTL157/1998 s14, EGTL123/1972 s6, EGTL209/1999 s23, EGTL83/1973 s21, EGTL118/1999 s36, EGTL102/1976 s8, EGTL94/1994 s30, EGTL86/1979 s30, EGTL122/2003 s36, EGTL126/1980 s14, EGTL261/1998 s10, EGTL213/1982 s8, EUTL379/2004 s81, EGTL213/1982 s27, EGTL261/1998 s10, EGTL64/1987 s19, EGTL268/2003 s29, EGTL92/1990 s42, EGTL234/1993 s17, EGTL237/1993 s23, EUTL122/2003 s1, EGTL329/1993 s54, EGTL207/1994 s20, EGTL5/2002 s8, EGTL91/1995 s39, EGTL209/1999 s22, EGTL265/1995 s17, EUTL165/2004 s1, EGTL125/1996 s25, EUTL122/2003 s1, EGTL115/1999:32, EGTL207/1999 s13, EGTL174/2000 s32, EGTL140/2002 s10, EUTL32/2006 s33, EGTL209/2002 s15, EUTL27,2005 s31, EUTL339/2003 s78, EGTL31/2002 s1, EUTL35/2005 s1, EGTL273/2002 s1
CELEX-nr: 31970L0524, 32004R1800, 31971L0250, 32005L0006, 31971L0393, 31998L0064, 31972L0199, 31999L0079, 31973L0046, 31999L0027, 31976L0372, 31994L0014, 31979L0373, 32003R0807, 31980L0511, 31998L0067, 31982L0471, 32004L0116, 31982L0475, 31998L0067, 31987L0153, 32003R1831, 31990L0167, 31993L0070, 31993L0074, 32003R0806, 31993L0117, 31994L0039, 32002L0001, 31999L0078, 31995L0053, 32004R0882, 31996L0025, 32003R0806, 32003R0806, 31999L0029, 32003R0806, 31999L0076, 32000L0045, 32002L00332, 32006L0013, 32002L0070, 32005L0007, 32003L0126, 32002R0178, 32005R0183, 32002R1774
Ändring, SFS 2008:661
Rubrik: Lag (2008:661) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17, rskr. 2007/08:234
Ändring, SFS 2011:410
Rubrik: Lag (2011:410) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201, EUTL300/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1069
Ändring, SFS 2014:704
Rubrik: Lag (2014:704) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:752
Rubrik: Lag (2017:752) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:784
Rubrik: Lag (2017:784) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2017-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314
Ändring, SFS 2018:575
Rubrik: Lag (2018:575) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:645
Rubrik: Lag (2018:645) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. närmast före 29 § sätts närmast före 28 a §; nya 28 a §, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313
Ändring, SFS 2021:170
Rubrik: Lag (2021:170) om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 12, 16, 20, 22, 23 §§; 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a, 24 b, 32 a §§, rubr. närmast före 12 a, 12 b, 15, 20 a, 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198