Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:615 · Visa fulltext
Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2014:643
Rubrik: Lag (2014:643) om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:108
Rubrik: Lag (2015:108) om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110