Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:548 · Visa fulltext
Skuldsaneringslag (2006:548)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Upphävd: 2016-11-01
Ändring, SFS 2006:556
Rubrik: Lag (2006:556) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
Omfattning: upph. 31 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:745
Rubrik: Lag (2006:745) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
Omfattning: ändr. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 36 §§
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2006:556) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:556
Ändring, SFS 2011:472
Rubrik: Lag (2011:472) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4, 13 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208
Ändring, SFS 2014:849
Rubrik: Lag (2014:849) om ändring i skuldsaneringslagen (2006:548)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2016:675
Omfattning: upph.