Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:497 · Visa fulltext
Förordning (2006:497) om blodsäkerhet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL33/2003 s30
CELEX-nr: 32002L0098
Ändring, SFS 2006:1177
Rubrik: Förordning (2006:1177) om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2006-12-01
Förarbeten: EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2009:174
Rubrik: Förordning (2009:174) om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet
Omfattning: ny 7 b §
Ikraft: 2009-04-15
Förarbeten: EUTL33/2003 s30
CELEX-nr: 32002L0098
Ändring, SFS 2009:1383
Rubrik: Förordning (2009:1383) om ändring i förordningen (2006:497) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 4, 7 b, 9, 10 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2013:187
Rubrik: Förordning (2013:187) om ändring förordningen (2006:497) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 7 a, 7 b, 8, 9, 10 §§, nya 8 a, 8 b, 11 §§, rubr.närmast före 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2013-06-01