Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:451 · Visa fulltext
Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2007:374
Rubrik: Lag (2007:374) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL142/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0025
Ändring, SFS 2007:568
Rubrik: Lag (2007:568) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 1 §, 7 kap 12 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2010:1517
Rubrik: Lag (2010:1517) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:247, bet. 2010/11:CU7, rskr. 2010/11:40, EUTL184/2007 s17
CELEX-nr: 32007L0036
Ändring, SFS 2010:2072
Rubrik: Lag (2010:2072) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 6 §, 6 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2016:894
Rubrik: Lag (2016:894) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2017:694
Rubrik: Lag (2017:694) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:825
Rubrik: Lag (2018:825) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2020:992
Rubrik: Lag (2020:992) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51