Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:45 · Visa fulltext
Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Ändring, SFS 2007:252
Rubrik: Lag (2007:252) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:512
Rubrik: Lag (2009:512) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1435
Rubrik: Lag (2010:1435) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29