Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:412 · Visa fulltext
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2009:515
Rubrik: Lag (2009:515) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:917
Rubrik: Lag (2010:917) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2015:693
Rubrik: Lag (2015:693) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 52, 53, 54, 55, 56 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 53 a, 53 b, 53 c, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 56 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Ändring, SFS 2017:749
Rubrik: Lag (2017:749) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 57 §, rubr. närmast före 57 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335