Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:390 · Visa fulltext
Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1137
Rubrik: Förordning (2007:1137) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 §§; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1728
Rubrik: Förordning (2010:1728) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:72
Rubrik: Förordning (2014:72) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2017:939
Rubrik: Förordning (2017:939) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 §§
Ikraft: 2018-01-01