Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:351 · Visa fulltext
Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2009:262
Rubrik: Lag (2009:262) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:674
Rubrik: Lag (2010:674) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1297
Rubrik: Lag (2010:1297) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2013:1147
Rubrik: Lag (2013:1147) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:826
Rubrik: Lag (2014:826) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:18
Rubrik: Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Ändring, SFS 2017:56
Rubrik: Lag (2017:56) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:443
Rubrik: Lag (2018:443) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1274
Rubrik: Lag (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2018:1283
Rubrik: Lag (2018:1283) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 1 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §; nya 6 kap. 5 a, 5 b §§, 7 kap. 3 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
Ändring, SFS 2019:341
Rubrik: Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2021:916
Rubrik: Förordning (2021:916) om ikraftträdande av lagen (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1274
Ändring, SFS 2023:40
Rubrik: Lag (2023:40) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:257, bet. 2022/23:SoU4, rskr. 2022/23:115