Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:351 · Visa fulltext
Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 , överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219
Ändring, SFS 2009:262
Rubrik: Lag (2009:262) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2010:674
Rubrik: Lag (2010:674) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1297
Rubrik: Lag (2010:1297) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2013:1147
Rubrik: Lag (2013:1147) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:826
Rubrik: Lag (2014:826) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2016:18
Rubrik: Lag (2016:18) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 1, 3 §§, 7 kap. 3, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; nya 6 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:127, bet. 2015/16:SoU3, rskr. 2015/16:124
Ändring, SFS 2017:56
Rubrik: Lag (2017:56) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:443
Rubrik: Lag (2018:443) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1274
Rubrik: Lag (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2018:1283
Rubrik: Lag (2018:1283) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 1 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §; nya 6 kap. 5 a, 5 b §§, 7 kap. 3 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.
Ändring, SFS 2019:341
Rubrik: Lag (2019:341) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240
Ändring, SFS 2021:916
Rubrik: Förordning (2021:916) om ikraftträdande av lagen (2018:1274) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1274