Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:304 · Visa fulltext
Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2009:347
Rubrik: Lag (2009:347) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2009:1539
Rubrik: Lag (2009:1539) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2010:1506
Rubrik: Lag (2010:1506) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2022:706
Rubrik: Lag (2022:706) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323