Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:272 · Visa fulltext
Läkemedelsförordning (2006:272)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s85, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EUTL91/2005 s13, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0024, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028, 32005L0028, 32004R0726
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 2006:979
Rubrik: Förordning (2006:979) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 § sätts närmast före 5 kap 2 §; ny rubr. närmast före 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2007:256
Rubrik: Förordning (2007:256) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 6 §; ny 10 kap 7 §, rubr. närmast före 10 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s58, EGTL311/2001 s1, EUTL378/2006 s1, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32001L0082, 32004L0028, L32001L0083, 32006R1901, 32004R0726
Ändring, SFS 2009:953
Rubrik: Förordning (2009:953) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2009:1242
Rubrik: Förordning (2009:1242) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §; ny 7 kap. 4 §, rubr. närmast 7 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-22
Ändring, SFS 2010:416
Rubrik: Förordning (2010:416) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ny 10 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1375
Rubrik: Förordning (2010:1375) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1382
Rubrik: Förordning (2010:1382) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 8, 9, 12 och 13 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 9, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL242/2009 s3, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0120, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:235
Rubrik: Förordning (2011:235) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 1, 3 §§, 10 kap. 4 a §, rubr. till 9 kap., rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 a, 2 b, 3 a, 3 b §§, 7 kap. 5 §, 10 kap. 4 b, 5 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 a, 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL324/2007 s121
CELEX-nr: 32007R1394
Ändring, SFS 2012:347
Rubrik: Förordning (2012:347) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §; nuvarande 4 kap. 2 a, 2 b §§ betecknas 4 kap. 2 b, 2 c §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5, 14, 19 §§, 4 kap. 1, 2, den nya 2 b, 3, 7 §§ samt 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a § sätts närmast före nya 4 kap. 2 b §; nya 3 kap. 19 a, 19 b §§, 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 2 d, 7 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 a, 19 b §§, 4 kap. 1 d, 2 d §§
Ikraft: 2012-07-21 överg.best.
Förarbeten: EUTL348/2010 s74, EUTL311/2001 s67, EUTL174/2011 s74, EGTL311/2001 s 1, EUTL188/2009 s14, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32010L0084, 32001L0083, 32011L0062, 32001L0082, 32009R0596, 32004R0726
Ändring, SFS 2013:20
Rubrik: Förordning (2013:20) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: upph. 7 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 3, 4, 5 §§; nya 4 kap. 3 c §, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 4 kap. 3 c §
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL174/2011 s74, EGTL311/2001 s67, EUTL299/2012 s1, EGTL311/2001 s1, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32011L0062, 32001L0083, 32012L0026, 32001L0082, 32009R0596
Ändring, SFS 2015:458
Omfattning: upph.