Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:272 · Visa fulltext
Läkemedelsförordning (2006:272)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s85, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EUTL91/2005 s13, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0024, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028, 32005L0028, 32004R0726
Upphävd: 2016-01-01
Ändring, SFS 2006:979
Rubrik: Förordning (2006:979) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 § sätts närmast före 5 kap 2 §; ny rubr. närmast före 5 kap 1 §
Ikraft: 2006-08-01
Ändring, SFS 2007:256
Rubrik: Förordning (2007:256) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §, 10 kap 6 §; ny 10 kap 7 §, rubr. närmast före 10 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s58, EGTL311/2001 s1, EUTL378/2006 s1, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32001L0082, 32004L0028, L32001L0083, 32006R1901, 32004R0726
Ändring, SFS 2009:953
Rubrik: Förordning (2009:953) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 2 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2009:1242
Rubrik: Förordning (2009:1242) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §; ny 7 kap. 4 §, rubr. närmast 7 kap. 4 §
Ikraft: 2009-12-22
Ändring, SFS 2010:416
Rubrik: Förordning (2010:416) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ny 10 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2010:1375
Rubrik: Förordning (2010:1375) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1382
Rubrik: Förordning (2010:1382) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 8, 9, 12 och 13 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 9, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL242/2009 s3, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32009L0120, 32009R0596
Ändring, SFS 2011:235
Rubrik: Förordning (2011:235) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 1, 3 §§, 10 kap. 4 a §, rubr. till 9 kap., rubr. närmast före 2 kap. 2 §, 7 kap. 4 §; nya 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 a, 2 b, 3 a, 3 b §§, 7 kap. 5 §, 10 kap. 4 b, 5 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 a, 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL324/2007 s121
CELEX-nr: 32007R1394
Ändring, SFS 2012:347
Rubrik: Förordning (2012:347) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §; nuvarande 4 kap. 2 a, 2 b §§ betecknas 4 kap. 2 b, 2 c §§; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 5, 14, 19 §§, 4 kap. 1, 2, den nya 2 b, 3, 7 §§ samt 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 2 a § sätts närmast före nya 4 kap. 2 b §; nya 3 kap. 19 a, 19 b §§, 4 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 2 d, 7 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 19 a, 19 b §§, 4 kap. 1 d, 2 d §§
Ikraft: 2012-07-21 överg.best.
Förarbeten: EUTL348/2010 s74, EUTL311/2001 s67, EUTL174/2011 s74, EGTL311/2001 s 1, EUTL188/2009 s14, EUTL136/2004 s1
CELEX-nr: 32010L0084, 32001L0083, 32011L0062, 32001L0082, 32009R0596, 32004R0726
Ändring, SFS 2013:20
Rubrik: Förordning (2013:20) om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272)
Omfattning: upph. 7 kap. 5 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 7 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 3, 4, 5 §§; nya 4 kap. 3 c §, 8 kap. 4 a §, rubr. närmast före 4 kap. 3 c §
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL174/2011 s74, EGTL311/2001 s67, EUTL299/2012 s1, EGTL311/2001 s1, EUTL188/2009 s14
CELEX-nr: 32011L0062, 32001L0083, 32012L0026, 32001L0082, 32009R0596
Ändring, SFS 2015:458
Omfattning: upph.