Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:228 · Visa fulltext
Lag (2006:228) om särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:472
Rubrik: Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1392
Rubrik: Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1470
Rubrik: Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1471
Rubrik: Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1472
Rubrik: Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2011:479
Rubrik: Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2010/11:SkU36, rskr. 2010/11:243
Ändring, SFS 2012:769
Rubrik: Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil. i 2009:1472
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2013:966
Rubrik: Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:1503
Rubrik: Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29