Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1592 · Visa fulltext
Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: EGTL1/2003 s65
CELEX-nr: 32002L0091
Ändring, SFS 2011:374
Rubrik: Förordning (2011:374) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-02
Ändring, SFS 2011:817
Rubrik: Förordning (2011:817) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2012:400
Rubrik: Förordning (2012:400) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 §§; nya 1 a, 5 a, 9 a, 12 a, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1 a, 5 a, 9 a, 19 §§
Ikraft: 2012-07-08 överg.best.
Ändring, SFS 2013:774
Rubrik: Förordning (2013:774) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 13, 19 §§; nya 10 a, 20 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2013:1163
Rubrik: Förordning (2013:1163) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: nya 7 a, 11 a §§
Ikraft: 2014-02-15
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
CELEX-nr: 32010L0031
Ändring, SFS 2016:7
Rubrik: Förordning (2016:7) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: upph. 3, 4 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 5, 6, 7, 9 a §§
Ikraft: 2016-02-15
Ändring, SFS 2016:178
Rubrik: Förordning (2016:178) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2020:273
Rubrik: Förordning (2020:273) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 6, 8, 9 a, 13 §§, rubr. närmast före 13 §; nya 8 a, 9 §§, rubr. närmast före 8 a, 9 §§
Ikraft: 2020-05-25
Förarbeten: direktiv 2010/31/EU
Ändring, SFS 2020:283
Rubrik: Förordning (2020:283) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-06-08
Ändring, SFS 2022:1164
Rubrik: Förordning (2022:1164) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2022-07-25