Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1371 · Visa fulltext
Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10 EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049, 32001R2157, 32003R1435, 32002R1606
Upphävd: 2014-08-02
Ändring, SFS 2007:570
Rubrik: Lag (2007:570) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 10 §§, 2 kap 2, 8, 9 §§, 4 kap 8 §, 5 kap 3 §, 6 kap 4, 7 §§, 9 kap 5 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL177/2006 s201, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0049, 32006L0048
Ändring, SFS 2009:364
Rubrik: Lag (2009:364) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL76/2008 s54
CELEX-nr: 32006L0048, 32007L0044, 32006L0049, 32008L0023
Ändring, SFS 2010:763
Rubrik: Lag (2010:763) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2011:752
Rubrik: Lag (2011:752) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2, 12 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 7, 10 §§, 10 kap. 3, 4, 9, 12, 15 §§, 11 kap. 3 §, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1 §; nya 7 kap. 1 a §, 7 a kap., 10 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40, rskr. 2010/11:273, EUTL177/2006 s1, EUTL177/2006 s201, EUTL331/2010 s120, EUTL302/2009 s1, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32006L0048, 32006L0049, 32010L0078, 32009R1060, 32002R1606
Ändring, SFS 2011:772
Rubrik: Lag (2011:772) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2011:884
Rubrik: Lag (2011:884) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2011-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL177/2006 s1, EUTL329/2010 s3
CELEX-nr: 32006L0048, 32010L0076
Ändring, SFS 2012:196
Rubrik: Lag (2012:196) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 10 kap. 6, 6 b, 9 §§, 11 kap. 2, 3 §§; ny 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2013:578
Rubrik: Lag (2013:578) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr.1 kap. 1 §, 9 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:671
Rubrik: Lag (2013:671) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 4 kap. 8 §, 6 kap. 7 §, 7 a kap. 4 §, 9 kap. 1, 2, 3, 6, 7, 13 §§, 10 kap. 2, 3, 5, 6 a, 6 b, 6 d, 7, 12 §§, 11 kap. 1, 3 §§, 12 kap. 2, 4 §§, rubr. närmast före 9 kap. 13 §; nya 1 kap. 1 a §, 9 kap. 15 §
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297, EUTL326/2011, s113, EUTL331/2010, s120
CELEX-nr: 32011L0089, 32010L0078
Ändring, SFS 2014:490
Rubrik: Lag (2014:490) om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Omfattning: ändr. 10 kap. 20 §; ny 10 kap. 16 a §, rubr. närmast före 10 kap. 16 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:969
Omfattning: upph.