Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1329 · Visa fulltext
Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4, rskr. 2006/07:24, EUTL200/2005 s1
CELEX-nr: 32005R1236
Ändring, SFS 2008:375
Rubrik: Lag (2008:375) om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2016:282
Rubrik: Lag (2016:282) om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161