Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1228 · Visa fulltext
Internrevisionsförordning (2006:1228)
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1283
Rubrik: Förordning (2007:1283) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2009:1321
Rubrik: Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1344
Rubrik: Förordning (2018:1344) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01