Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1111 · Visa fulltext
Förordning (2006:1111) om Antarktis
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:635
Rubrik: Förordning (2011:635) om ändring i förordningen (2006:1111) om Antarktis
Omfattning: ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2011-07-01