Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1083 · Visa fulltext
Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006-10-15
Ändring, SFS 2008:946
Rubrik: Förordning (2008:946) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:681
Rubrik: Förordning (2011:681) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2016:1011
Rubrik: Förordning (2016:1011) om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
Omfattning: ändr. författnings.rubr., 2 §
Ikraft: 2017-01-01