Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:942 · Visa fulltext
Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006-09-01
Upphävd: 2016-04-01
Ändring, SFS 2007:267
Rubrik: Förordning (2007:267) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: upph. 28 §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:1267
Rubrik: Förordning (2007:1267) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:468
Rubrik: Förordning (2008:468) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1003
Rubrik: Förordning (2008:1003) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 31, 32, 33, 34 §§, bil.; ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1023
Rubrik: Förordning (2009:1023) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009-12-01
Ändring, SFS 2009:1197
Rubrik: Förordning (2009:1197) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:154
Rubrik: Förordning (2010:154) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1074
Rubrik: Förordning (2010:1074) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 9 §, bil.
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2010:1477
Rubrik: Förordning (2010:1477) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 22, 31, 32 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:586
Rubrik: Förordning (2012:586) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2012-10-15
Ändring, SFS 2013:904
Rubrik: Förordning (2013:904) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1305
Rubrik: Förordning (2014:1305) om ändring i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:1051
Omfattning: upph.