Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:939 · Visa fulltext
Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Ändring, SFS 2008:1355
Rubrik: Lag (2008:1355) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:517
Rubrik: Lag (2009:517) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2020:1051
Rubrik: Lag (2020:1051) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57