Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:807 · Visa fulltext
Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL206/1977 s8, EUTL122/2003 s36, EGTL167/1987 s54, EUTL78/2005 s43, EGTL194/1988 s10, EUTL11/2006 s21, EGTL382/1988 s36, EUTL122/2003 s1, EGTL153/1989 s30, EGTL302/1989 s1, EUTL31/2006 s24, EGTL71/1990 s34, EGTL71/1990 s36, EGTL224/1990 s29, EGTL315/2002 s14, EGTL224/1990 s55, EGTL224/1990 s62, EUTL122/2003 s1, EGTL46/1991 s19, EUTL340/2005 s68, EGTL85/1991 s37, EGTL268(1992 s54, EUTL139/2004 s320, EUTL325/2003 s31, EUTL325/2003 s1
CELEX-nr: 31977L0504, 32003R0807, 31987L0328, 32005L0024, 31988L0407, 32006D0016, 31988L0661, 32003R0806, 31989L0361, 31989L0556, 32006D0060, 31990L0118, 31990L0119, 31990L0425, 32002L0033, 31990L0427, 31990L0429, 32003R0806, 31991L0068, 32005D0932, 31991L0174, 31992L0065, 32004L0068, 32003L0099, 32003R2160
Ändring, SFS 2009:1260
Rubrik: Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2014:706
Rubrik: Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2021:172
Rubrik: Lag (2021:172) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11, 12 §§; nya 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198