Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:804 · Visa fulltext
Livsmedelslag (2006:804)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL2002/1976 s35, EUTL122/2003 s36, EGTL44/1978 s15, EGTL239/1979 s24, EGTL327/1979 s29, EGTL213/1980 s42, EGTL229/1980 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1981 s6, EGTL297/1982 s26, EGTL222/1997 s10, EGTL237/1983 s25, EGTL277/1984 s12, EUTL110/2005 s36, EGTL372/1985 s14, EGTL221/1986 s37, EUTL75/2006 s7, EGTL221/1986 s43, EGTL243/1986 s29, EGTL113/1987 s57, EGTL306/1987 S24, EGTL157/1988 S28, EGTL184/1988 S61, EGTL40/1989 S27, EGTL40/1989 S34, EGTL186/1989 S21, EGTL186/1989 S27, EGTL395/1989 S13, EUTL157/2004 S33, EGTL350/1990 s71, EGTL175/1991 s35, EUTL41/2003 s37, EGTL34/1992 s30, EGTL179/1992 s129, EGTL93/1993 s27, EUTL27/2004 s48, EGTL93/1993 s37, EGTL237/1994 s3, EUTL284/2003 s1, EGTL237/1994 s13, EUTL284/2003 s1, EGTL300/1994 s14, EUTL162/2004 276 EGTL61/1995 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL178/1995 s1, EUTL114/2004 s15, EGTL226/1995 s1, EUTL82/2006 s10, EGTL21/1996 s42, EUTL15/2004 s25, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL339/1996 s1, EUTL113/2004 s19, EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL140/11998 s10, EGTL201/1998 s93, EUTL113/2004 s14, EGTL330/1998 s32, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s16, EGTL66/1999 s24, EGTL66/1999 s26, EGTL91/1999 s29, EGTL236/2003 s92, EGTL109/2000 s29, EGTL308/2003 s15, EGTL197/2000 s19, EUTL10/2002 s58, EUTL10/2002 s67, EGTL52/2001 s19, EUTL83/2006 s14, EGTL77/2005 s14, EGTL19/2005 s50, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EGTL10/2002/47, EGTL10/2002 s53, EGTL15/2002 s19, EGTL183/2002 s51, EGTL94/2006 s32, EUTL187/2002 s30, EGTL191/2002 s5, EGTL209/2002 s5, EUTL113/2004 s17, EGTL220/2002 s18, EUTL71/2004 s8, EUTL126/2003 s34, EUTL325/2003 s31, EUTL42/2004 s16, EGTL31/2002 s1, EUTL139/2004 s1, EGTL330/1998 s32, EUTL139/2004 s55
CELEX-nr: 31976L0621, 32003R0807, 31978L0142, 31979L0796, 31979L01067, 31980L0766, 31980L0777, 32003R1882, 31981L0432, 31981L0712, 31982L0711, 31997L0048, 31983L0417, 31984L0500, 33005L0031, 31985L0572, 31986L0362, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0424, 31987L0250, 31987L0524, 31988L0344, 31988L0388, 32003R1882, 31989L0107, 31989L0108, 31989L0396, 31989L0398, 31989L0662, 32004L0041, 31990L0496, 31990L0642, 31991L0321, 32003L0014, 31992L0002, 31992L0052, 31993L0010, 32004L0014, 31993L0011, 31994L0035, 32003R1882, 31994L0036, 32002R1882, 31994L0054, 32004L0077, 31995L0002, 32003R1992, 31995L0031, 32004L0046, 31995L0045, 32006L0033, 31996L0003, 32004L0004, 31996L0023, 32004R0882, 31996L0077, 32004L0045, 31997L0078, 32004R0882, 31998L0028, 31998L0053, 32004L0043, 31998L0083, 32003R1882, 31999L0002, 31999L0003, 31999L0004, 31999L0021, 12004TN02/01/J, 32000L0013, 32003L0089, 32000L0036, 32001L0112, 32001L0113, 32001L0015, 32006L0034, 32001L0022, 32005L0004, 32001L0082, 32004L0028, 32001L0110, 32001L0111, 32001L0114, 32002L0046, 32006L0037, 32002L0063, 32002L0067, 32002L0069, 32004L0044, 32002L0072, 32004L0019, 32003L0040, 32003L0099, 32004L0016, 32002R0178, 32004R0852, 31998L0083, 32004R0853
Ändring, SFS 2009:1258
Rubrik: Lag (2009:1258) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2014:703
Rubrik: Lag (2014:703) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:280
Rubrik: Lag (2016:280) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2017:751
Rubrik: Lag (2017:751) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1288
Rubrik: Lag (2017:1288) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-02-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:25, bet. 2017/18:MJU7, rskr. 2017/18:84, direktiv 98/83/EG
Ändring, SFS 2018:574
Rubrik: Lag (2018:574) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:644
Rubrik: Lag (2018:644) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 29, 30, 31, 33 §§, rubr. före 29 § sätts närmast före 28 a §; nya 28 a, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:165, bet. 2017/18:MJU20, rskr. 2017/18:313
Ändring, SFS 2021:169
Rubrik: Lag (2021:169) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32 §§, rubr. närmast före 5, 11, 15, 19, 21, 22 §§; nya 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b, 32 a §§, rubr. närmast före 2, 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2021:552
Rubrik: Lag (2021:552) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 2, 6, 15, 16, 29 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 3 a, 10 a §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:157, bet. 2020/21:MJU18, rskr. 2020/21:323, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2022:1260
Rubrik: Lag (2022:1260) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443
Ändring, SFS 2024:23
Rubrik: Lag (2024:23) om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Omfattning: ändr. 3, 23 §§; nya 9 a, 22 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:30, bet. 2023/24:MJU6, rskr. 2023/24:122, direktiv (EU) 2020/2184