Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:638 · Visa fulltext
Förordning (2006:638) om skyddsrum
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1021
Rubrik: Förordning (2008:1021) om ändring i förordningen (2006:638) om skyddsrum
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2009-01-01