Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:545 · Visa fulltext
Lag (2006:545) om skyddsrum
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2010:919
Rubrik: Lag (2010:919) om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366