Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:390 · Visa fulltext
Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1137
Rubrik: Förordning (2007:1137) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 §§; ny 20 §, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1728
Rubrik: Förordning (2010:1728) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:72
Rubrik: Förordning (2014:72) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2017:939
Rubrik: Förordning (2017:939) om ändring i förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20 §§
Ikraft: 2018-01-01