Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:343 · Visa fulltext
Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242
Ändring, SFS 2014:596
Rubrik: Lag (2014:596) om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:675
Rubrik: Lag (2022:675) om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324