Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:323 · Visa fulltext
Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1, rskr. 2005/06:218
Ändring, SFS 2012:950
Rubrik: Lag (2012:950) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2017:7
Rubrik: Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:15, bet. 2016/17:SoU4, rskr. 2016/17:132
Ändring, SFS 2019:924
Rubrik: Lag (2019:924) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:908
Rubrik: Lag (2022:908) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:129, bet. 2021/22:SoU28, rskr. 2021/22:382