Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:24 · Visa fulltext
Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2018:367
Rubrik: Lag (2018:367) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
Omfattning: ändr. 3 §, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2019:184
Rubrik: Lag (2019:184) om ändring i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 13 §
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167