Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1165 · Visa fulltext
Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R882
Ändring, SFS 2008:1055
Rubrik: Förordning (2008:1055) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 3, 7, 12 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882
Ändring, SFS 2009:921
Rubrik: Förordning (2009:921) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:418
Rubrik: Förordning (2011:418) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2013:1061
Rubrik: Förordning (2013:1061) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 20 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2019:707
Rubrik: Förordning (2019:707) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. 8, 9 §§; ändr. 3, 7, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13 a, 13 b, 16 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2019-12-14
Ändring, SFS 2021:185
Rubrik: Förordning (2021:185) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 12, 13, 18, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 8 §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.